Sorter på billag
Logg inn for koordinator (trip pwd): Logg inn for admin (admin pwd):

Miniekspedisjon til Brungmarka (Sorter på påmeldingsrekkefølge)

Påmeldte:

Navn

Telefon

E-post

Kan
kjøre?

Ant.
pass. (max)

Merknad

Sitter på med

Eddie Setekleiv

***

***

***

***

***

Karen Lone

***

***

***

***

***

Stein E

***

***

***

***

***

Totalt påmeldt 3 av 12 plasser. Meld deg på her.

INFO:

Klikk her for å sende mail til alle påmeldte.

Det er krav om at deltagerene er fylt 18 år for å delta på ttf-turer

Merk at turen først og fremst er et tilbud til TTF-medlemmer. Dermed kan TTF-medlemmer bli prioritert foran andre på lista, uavhengig av påmeldingsrekkefølgen. Plassen bekreftes først etter at påmeldingsfristen har gått ut.

*** Tilgjengelig kun for koordinator