Turpåmelding:

Festtur med jubileumsmiddag til Todalshytta

Fyll ut påmeldingsinfo og trykk på knappen nederst:

Navn:

E-post:

Telefonnummer:

Merknad:

Bil:

Ja
Kan hvis det blir for få biler
Nei

Ønsket antall passasjerer:

Passasjerer hvis det blir for få biler:

Jeg har lest TTFs turretningslinjer og vil rette meg
etter dem. Hvis jeg melder meg av etter fristen er
jeg villig til å betale min del av utgifter til transport
og mat.

Ja